Barion Pixel

Všeobecné obchodné podmienky

Milí návštevníci!
Teší nás, že Vás môžeme privítať v našom internetovom obchode. Prosíme, ak chcete byť spotrebiteľom alebo aktívnym užívateľom nášho internetového obchodu, pozorne si prečítajte naše Všeobecné obchodné podmienky.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) sa v súlade s platnými právnymi predpismi riadia týmito obchodnými podmienkami.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu Profibag.net:

  • ProfiBag – Anikó Farkasné Kovács, 9175 Dunaszentpál, Rét utca 11. Maďarsko
  • IČO: 56396159
  • DIČ : 57744902-1-28
  • E-mail:  profibag@profibag.net

Číslo účtu (EUR):

  • SLSP a.s.
  • IBAN:  SK16 0900 0000 0051 6542 3733
  • SWIFT(BIC): GIBASKBX

Uzavretím kúpnej zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Pod uzavretím zmluvy sa rozumie potvrdenie doručenia objednávky. Predmetom zmluvy sa stáva tovar, ktorý je doručený. Zmluva sa nesmie vydávať žiadnej tretej osobe.

Svoju objednávku odošlete priamo na našej internetovej stránke. Podmienkou je správne vyplnenie povinných údajov.

2. Objednávanie – postupujte podľa pokynov:

1. - Vložte do košíka produkt, ktorý chcete kúpiť

2. - Ak chcete do košíka pridať viac produktov, kliknite na tlačidlo „pokračovať v nákupe“. Ak nechcete kupovať viac produktov, kliknite na tlačidlo „nákupný košík“.

3. - V okne „nákupný košík“ skontrolujte počet produktov, ktoré chcete kúpiť. Obsah košíka môžete vymazať kliknutím na tlačidlo „X“. Po zadaní množstva kliknite na tlačidlo „objednať“.

4. - Zadajte svoje osobné údaje. Máte možnosť nakupovať ako hostia a účet si môžete ihneď vytvoriť zadaním hesla.

5. - Zadajte dodaciu / fakturačnú adresu

6. - Vyberte režim prepravy

7. - Vyberte spôsob platby

8. - Po zadaní údajov môžete svoju objednávku odoslať kliknutím na tlačidlo „Objednať“, predtým však dvakrát skontrolujte zadané údaje a prijmite zmluvné podmienky.

9. - Po odoslaní objednávky dostanete automatické potvrdenie e-mailom.

10. - Vo všetkých prípadoch potvrdíme prijatú objednávku e-mailom a údaje zosúladíme!

3. Cenník
Ceny uvedené na internetovej stránke profibag.net obsahujú zákonom predpísané dane a sú platné v čase prijatia objednávky. K cene pripočítame poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v cenníku uverejnenom na internetovej stránke firmy. Predávajúci si uplatňuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý bol kupujúcemu dodaný, ale nebol zaplatený. Ceny výrobkov sa uvádzajú v eurách (EUR) .

4. Platobné podmienky:
Kupujúci za tovar môže platiť:

  • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od spotrebiteľa prepravca)
  • platba cez internetové rozhranie banky (jednoducho a bezpečne platobnou kartou on-line – Barion)
  • platba vopred bankovým prevodom z účtu kupujúceho.

V prípade platby vopred môžete použiť účet:
EUR: SLSP a.s. – IBAN:  SK16 0900 0000 0051 6542 3733 SWIFT(BIC): GIBASKBX

5. Podmienky dodania tovaru a poštovné
Po obdržaní a finalizácii platnej objednávky dodávame tovar prostredníctvom pošty v rozpätí 2-3 pracovných dní. Dopravu zabezpečujeme v lehote dvoch pracovných dní, na Slovensku prostredníctvom Packeta.  V prípade platby bankovým prevodom tovar zasielame až po prijatí platby – konečnej sumy – na účet. Pri tomto spôsobe platby prosíme zohľadniť pokyny týkajúce sa prevodu platby na náš účet, ktoré vám pošleme e-mailom. Počítajte s tým, že realizácia platby prevodom z účtu môže potrvať aj niekoľko dní. V prípade, že objednaný tovar nemáme na sklade, čím skôr ho vyrobíme, o čom – ako aj o dátume predpokladaného doručenia informujeme spotrebiteľa. Objednávku pokladáme za doručenú, ak sa doručila na dodaciu adresu. Nenesieme zodpovednosť za oneskorené doručenie v prípade neplatnej adresy. Vytlačenú faktúru zasielame spolu s tovarom.

6. Cena poštovného
Aktuálne poštovné si môžete prečítať kliknutím na stránku „Platba a doručenie“ v našom webovom obchode.

Vyhradzujeme si právo na finančnú úhradu za vzniklú škodu, keď spotrebiteľ nepreberie tovar (v prípade dobierky). V takomto prípade cenu odškodného tvorí: cena poštovného + 20 % z hodnoty balíka. Ďalej si vyhradzujeme právo v takýchto prípadoch nezasielať na dobierku žiadne ďalšie zásielky.

7. Podmienky akcií a zliav
O akciových ponukách a zľavách nášho internetového obchodu vás informujeme na našej internetovej stránke profibag.net . Akcie sú platné len na dobu určitú, o výške zliav a dobe platnosti akcií informujeme na našej internetovej stránke. Na zľavy a akcie nevzniká právny nárok.

8. Povinnosti predajcu
Zaväzujeme sa dodávať naše výrobky spotrebiteľom v správnom množstve a za cenu platnú v deň posielania objednávky. Naše výrobky vyhovujú všetkým predpisom a normám. Neručíme za škody na zásielke, ktoré spôsobila dodávajúca firma, za oneskorenú distribúciu, za problémy vyplývajúce z nesprávne vypísanej dodacej adresy.

9. Povinnosti spotrebiteľa
Spotrebiteľ sa zaväzuje, že objednaný tovar preberie a pri doručení zaplatí jeho cenu. Povinnosťou spotrebiteľa je, aby skontroloval tovar a prípadné vady na tovare oznámil na e-mailovej adrese profibag@profibag.net

10. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy. Je potrebné, aby ste nás kontaktovali na e-mailovej adrese profibag@profibag.net a uviedli číslo faktúry a dátum nákupu. Prosíme priložiť aj originál faktúry. Tovar s faktúrou potvrdzujúcou nákup tovaru pošlite do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na túto adresu: ProfiBag – Anikó Farkasné Kovács, 9175 Dunaszentpál, Rét utca 11. Maďarsko.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar má vrátiť spotrebiteľ čistý, nepoužitý a nepoškodený v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci nie je povinný vrátený tovar prijať a je oprávnený požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru alebo neakceptovať vrátenie tovaru. V prípade, že ide o opodstatnenú reklamáciu, predávajúci je povinný zaplatenú kúpnu cenu vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní od prevzatia tovaru. Spôsob vrátenia kúpnej ceny sa určuje vzájomnou dohodou.

11. Odstúpenie od zmluvy zo strany predajcu
V tom prípade, že spotrebiteľ neprevezme balík, kupujúci je povinný zaplatiť náklady za doručenie tovaru. Vyhradzujeme si právo požadovať odškodné za vzniklé škody a doručovanie. Suma odškodného: cena poštovného + 20 % z hodnoty balíka. Ďalej si vyhradzujeme právo v takýchto prípadoch nezasielať na dobierku žiadne ďalšie zásielky. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy, ak sa už nevyrábajú materiály potrebné na výrobu objednaného tovaru. Zrušíme objednávku, ak do 10 dní od jej prijatia nebude tovar zaplatený (v prípade bankového prevodu).

12. Reklamácia a záruka
Práva a povinnosti spotrebiteľa určujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Na naše výrobky poskytujeme 12 mesačnú záruku. V prípade reklamácie je spotrebiteľ povinný písomne upovedomiť predávajúceho a priložiť dokumenty potvrdzujúce nákup (faktúra). Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znáša spotrebiteľ. Garantujeme vybavenie reklamácie do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním a nesprávnym použitím výrobku.

13. Ochrana osobných údajov
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Internetový obchod profibag.net nezdieľa informácie o spotrebiteľovi treťou stranou, výnimkou údajov potrebných na doručenie tovaru. Nenesieme zodpovednosť za stratu osobných údajov v prípade hacknutia servera alebo hackerského útoku. Dohoda o ochrane osobných údajov sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzavrie na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže písomne odstúpiť od dohody o ochrane osobných údajov. V tom prípade predávajúci zruší dohodu o ochrane osobných údajov do 1 mesiaca od doručenia odstúpenia od dohody. Spotrebiteľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje kvôli správnemu doručeniu tovaru. Vyhradzujeme si právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Online platforma pre riešenie spotrebiteľských sporov je dostupná od 15.02.2016 na url adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Menu

Podiel

QR kód

Nastavenia